Wednesday, June 11, 2008

For those that can read Afrikaans this is a great version of 1 Corinthians 13 for fathers (it is Fathers day this Sunday!)

1 Korinthiers 13 vir Pa

Al sou ek die mooiste huis in die buurt hĂȘ en met die duurste BMW ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek so waardeloos soos 'n bankkrediet met 'n nulbalans.

Al het ek die gawe van woorde sodat ek 'n direksie met my argumente kan swaai, of skares na my preke kan laat stroom, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed.

Al ken ek die geheimenisse van die Beurs en die Reserwebank; en besit ek al die kennis van rugby- en die krieketreels; en al het ek al die geloof dat ons hierdie land met gebed kan verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer, langs die baan te staan as hulle speel of hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie.

Al gee ek 'n dubbele tiende vir die armes, en al beroem ek my dat ek in elke liefdadigheidsraad op my dorp dien en vakansies my gesondheid opoffer om in malariagebiede sendingwerk te doen, en ek is te moeg om saans vir my kinders boeke te lees of naweke in die veld te gaan stap, baat dit my alles absoluut niks.

'n Pa wat liefhet, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde;

'n Pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil rugby speel nie;

hy is nie afgunstig op pa's met slimmer of mooier kinders nie;

hy is nie grootpraterig en verwaand oor sy kinders se prestasiesn ie;

'n Pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie; soek nie sy eie belang sodat sy huismense laaste kom nie;

is nie liggeraak en nukkerig as 'n kind bietjie ekstra aandag soek nie;

'n Pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en peper hulle met verwyte nie.

'n Pa verbly hom nie oor 'n kind se foute met "Ek het jou gewaarsku maar jy wou nie luister nie".

Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid hoor praat - selfs tot hulle eie nadeel.

Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek; in hulle glo, die beste vir hulle hoop, en hulle kleredrag, klaery en kritiek verdra.

'n Opregte drukkie en 'n intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart.

Maar die preek of toespraak wat ek liewer in die tyd wou skryf - sal oormore weer vergeet wees.

Vandag se noterings op die aandelemark - is volgende week niks werd nie.

In die lig van die Volmaakte wat kom, word al my kennis en besittings gerelativeer.

Toe ek 'n jongman was, was ek gesteld op my voorkoms, my motor en my
geleerdheid; maar noudat ek pa geword het, wil ek graag my kinders met liefde, balans en geloof grootmaak.

Nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte, maar eendag as hulle groot is, sal hulle verstaan wat ons hulle wou leer, en wat God ons
almal leer.

En nou......

Geduld, aanmoediging en liefde bly, Maar die waardevolste hiervan is onvoorwaardelike liefde !!!!!

*Bron: Mini-stories vir pa's, gepubliseer deur Lux Verbi. *
No comments: